skip to Main Content

Verotus

Tietoa Valmennusyhtiö Varapuun tuotteiden ja palveluiden kustannusten verohyötyjen maksimoimiseen

Yksityishenkilön maksamat koulutusmaksut

Tuloverolain (TVL) 29 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot. TVL 31 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tulon hankkimisesta johtuneita menoja ovat muun ohessa ammattikirjallisuuden sekä tutkimusvälineiden ja tieteellisen kirjallisuuden hankkimisesta johtuneet menot. TVL 54 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot.
Koska Valmennusyhtiö Varapuun valmennukset liittyvät pääomatulojen hankintaan, henkilö voi vaatia koulutusmenoja vähennettäväksi omassa verotuksessaan pääomatuloista tehtävänä vähennyksenä veroilmoituksen kohdassa “Muut tulonhankkimismenot”. Verottaja on kuitenkin ollut hieman tiukkana tämän kaltaisten menojen vähennyskelpoisuudesta ja voi olla, että verottaja ei välttämättä hyväksy näitä menoja vähennyskelpoisiksi menoiksi.Etenkin silloin, kun henkilön oma sijoitustoiminta on hyvin passiivista, koulutusmenoja ei hyväksytä vähennyksenä. Mitä aktiivisempaa sijoitustoiminta on, sitä helpommin koulutuskulut hyväksytään vähennyskelpoisiksi menoiksi.
Läheskään kaikkia veroilmoituksia ei tänä päivänä enää tutkita, vaan veroilmoituksen tarkistukset tapahtuvat pääosin erilaisten poiminta-ajojen perusteella. Voi olla, että henkilön veroilmoitusta ei sen tarkemmin tutkita ja näin ollen vaatimus menee sellaisenaan läpi. Mitään vääryyttä ei ole vaatia kulua vähennettäväksi omassa verotuksessaan, mutta sen läpimenoa ei voi taata, sillä verotuksen toimittaminen tältä osin ei suinkaan ole yhdenmukaista.

Huomiotava tärkeä asia vähennystä ilmoitettassa – Varapuun koulutukset ovat nimen omaan tulon hankintaan liittyvi koulutuksia. AllAccess kokonaisuutta vähennettäessä on tärkeää ilmoittaa kysessä olevan KOULUTUSKOKONAISUUS, joka sisältyy seuraavat koulutukset: Katso varapuu.fi/allaccess (Ei missään tapauksessa jäsenyys tai yhteisö – ne eivät ole vähennyskelpoisia). Sivua ei löydä varapuun www sivun valikosta, josta syystä varapuu.fi/allaccess -linkki kannattaa  mainita veroilmoituksessa. Valmennus sisältää oman talouden kehittämiseen, sijoittamisen aloittamisen mahdollistamiseen, sijoittamiseen ja tuoton parantamiseen ja omaisuuslajikohtasiesti riskin pienentämiseen ja tuoton parantamiseen.

Tulonhakkimisvähennykset menevät todennäköisimmin läpi, kun on pääomatuloja. Me emme tietenkään voi luvata verottajan puolesta läpimenoa. Verottaja käsittelee vähennykset tapaukohtaisesti, johon vaikuttaa monet seikat; mm. vähennyksen määrä suhteessä kokonaistuloihin.

Yritysten maksama koulutusmaksu

Jos yritys itse harjoittaa sijoitustoimintaa ja koulutus liittyy yritystoiminnan sijoitustoimintaan, tällöin koulutusmenot voidaan vähentää liiketoimintaan kohdistuvina menoina.
Jos yritys ei harjoita sijoitustoimintaa, ovat liiketoimintaan ja taloudenhallintaan liittyvät koulutukset siltä vähennyskelpoisia. Mikäli verottaja on kiinnotunut liiketoiminnan kuluista, kannattaa kertoa, miten kyseiset koulutukset liittyvät liiketoimintaa, esimerkiksi talouden hallintaan, liiketoiminnan kehittymiseen, digitaalisuuden kehittämiseen, esiintymistaidon ja kommunikaatitaitojen kehittämiseen, jne. Kaiken kaikkiaan tulonhakkimiskustannuset.

Liiketoiminnan kirjanpidosta ja verotuksesta lisää Liiketoiminta valmennuksesta.

Tukenasi Valmennusyhtiö Varapuu

Back To Top